Những từ vựng thay thế afraid

Để diễn tả cảm giác sợ hãi, bạn có thể dùng từ "fearful" hoặc "scared". 

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều