Loading...

Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hiệu lực trong vòng 01 năm sau ngày phát hành hoặc lâu hơn theo quy định pháp luật của nước thành viên nhập khẩu.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều