Loading...

Những động từ thay thế explain

"Clarify" hay "interpret" là những cách khác để diễn đạt nghĩa "giải thích". 

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều