Loading...

Những động từ thay thế agree

Bạn có thể dùng động từ "allow" hay "admit" với nghĩa cho phép, đồng ý, chấp thuận.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều