Loading...

Những chiến công xuất sắc của QĐND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Quân đội nhân dân Việt Nam vừa làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ miền Bắc XHCN, vừa cùng toàn dân chiến...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều