Những chỉ số này đang chứng minh kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu giảm tốc?

GDP quý II tăng 6,71% là mức tăng thấp nhất của 8 quý. Hai ngành chiếm tỷ cao nhất trong nền kinh tế là công nghiệp chế biến chế tạo và nông nghiệp tăng trưởng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều