Loading...

Những cách nói thay thế begin

"Set out", "commence" hay "launch" đều là động từ có nghĩa bắt đầu một việc gì đó.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều