Nhựa Bình Minh (BPM) quyết định trả nốt 25% cổ tức còn lại trong tháng 6/2019

Nhựa Bình Minh trả cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 40% bằng tiền mặt.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều