Nhiều mảng kinh doanh bứt phá mạnh, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) báo lãi quý 3 tăng trưởng 343%

TVSI đạt hơn 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3 tăng 343% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đạt 136,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều