Loading...

Nhiều khó khăn nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương

Thị trường đầu ra của cá ngừ đại dương đang bị cạnh tranh rất lớn từ các thị trường có nghề cá ngừ đại dương phát triển mạnh về khai thác, bảo quản.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều