Nhà đầu tư chú ý: Cổ phiếu HLG sắp bị tạm ngừng giao dịch

Nguyên nhân do Tập đoàn Hoàng Long đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều