Loading...

Nguyễn Tuệ Anh: Nữ Tiến sĩ Oxford phổ biến kinh tế học bằng sách

449 trang sách Cẩm nang kinh tế học của GS. Ha Joon Chang (Hàn Quốc) là kết quả 3 tháng dịch của TS. Nguyễn Tuệ Anh. Cuốn sách chứa đựng mong muốn giúp kinh tế học...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều