Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Nguyên giám đốc lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Để có tiền trả nợ, ngày 31-12-2008 An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, khai từ lỗ sang lãi, gửi một ngân hàng TP Hồ Chí Minh để...

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều