lao động nước ngoài đang bổ sung đáng kể cho nguồn nhân lực thiếu hụt tại Nhật Bản do dân số giảm. Tỉnh có số cư dân nước ngoài cao nhất là Kumamoto, chiếm tới 16,64% do nhiều nông trại lớn trong tỉnh có xu hướng thuê nhiều thực tập sinh ngành kỹ thuật người nước ngoài. Có tới 14 tỉnh, bao gồm Kagoshima và Shimane, có số lượng cư dân người nước ngoài tăng hơn 10%. Việc cư dân nước ngoài tăng lên xuất hiện tại 46 tỉnh của Nhật Bản, trừ Nagasaki, nơi số lượng công nhân ngành đóng tàu dao động tùy từng thời điểm.

Năm 2012, Nhật ban hành quy định mới, cho phép những người không phải là người Nhật được đăng ký thường trú. Dân số Nhật Bản cứ giảm dần mỗi năm kể từ năm 2010. Tổng dân số Nhật Bản hiện nay là hơn 127 triệu người, bao gồm người Nhật và người nước ngoài thường trú.

Trong khi tỉ lệ sinh ngày càng giảm, tỉ lệ người già ngày càng tăng, các công ty Nhật Bản đã phải tính tới phương án thuê người lao động nước ngoài. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo cơ chế đăng ký thường trú cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản thêm 5 năm sau khi họ hoàn thành các chương trình đào tạo tại Nhật.