Loading...

Ngôi làng chết mòn trên sườn núi

Làng Yernes y Tameza có 135 nhân khẩu trong sổ đăng ký, nhưng chỉ 46 người sống thường xuyên, trong đó phần lớn là người già và trẻ em.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều