Loading...

Ngân hàng Nhà nước lưu ý các TCTD cần cẩn trọng khi hợp tác với các công ty P2P Lending

Theo cơ quan quản lý, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về hoạt động P2P Lending. Hoạt động này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro cho vay, rủi ro thông tin,...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều