“ Ông ấy có phản ứng nhanh, hiểu biết mọi chuyện trong và ngoài cuộc và biết được vị trí của mình. Ông ấy tỏ ra là một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, được giáo dục tốt và rất biết cân bằng mọi việc”, ông Peskov nói.

Về các cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga- Triều, ông Peskov cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận kỹ lưỡng về các mối quan hệ giữa hai nước và triển vọng phát triển sau này cũng như các vấn đề liên quan tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vấn đề phi hạt nhân hóa.

“ Đối với chúng tôi, Triều Tiên là nước láng giềng. Chúng tôi có biên giới chung và khi chúng tôi bàn về thỏa thuận với Triều Tiên, chúng tôi đối xử như đây là quê hương của mình vậy. Trong khi Mỹ bàn về thỏa thuận với Triều Tiên như thể họ không ở trong khu vực này”, ông Peskov cho thấy sự khác nhau giữa thượng đỉnh Nga-Triều và thượng đỉnh Mỹ -Triều.

TASS