Loading...

Nên bỏ chỉ tiêu GDP bình quân đầu người?

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nhận định GDP bình quân đầu người của kế hoạch 2016 2020 khó đạt, ý kiến chuyên gia là nên bỏ hẳn chỉ tiêu này...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều