Loading...

Nâng tầm giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử

Từ ngày 10/02/2019, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính chính thức có hiệu lực.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều