Loading...

Năng suất lao động thấp kìm hãm tăng trưởng GDP

Sáng 26.9.2018, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách “Tăng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều