Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 72% trong năm 2019

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến cũng giảm xuống còn 50% vốn điều lệ (năm 2018 trả cổ tức 200%).

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều