Năm 2020 Chính phủ dự kiến trả nợ 379.100 tỷ đồng

Với kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, dự kiến dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2020 ở mức khoảng 48,5% GDP.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều