Muốn làm Tổng giám đốc ngân hàng tư nhân phải được phê duyệt của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN

Cơ quan thanh tra giám sát cũng có chức năng Chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể tổ chức tín dụng,...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều