Loading...

Mục đích tồn tại của doanh nghiệp là gì: các ông lớn, cổ đông hay lợi ích của toàn xã hội?

Ngày càng có nhiều người cho rằng câu trả lời nằm ở các doanh nghiệp lớn, hãy kêu gọi họ đứng ra sửa chữa các vấn đề kinh tế xã hội. Tuy nhiên điều đó

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều