Loading...

Một số tổ hợp phím tắt hữu dụng trong Excel

Bạn biết dùng tổ hợp Ctrl + A để chọn toàn bộ bảng tính nhưng liệu có biết cách dùng phím tắt để chọn chỉ một hàng hay một cột?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều