Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018

Tất cả các website và Facebook của hệ thống Huy Việt Nam đã đóng cửa.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều