Loading...

MBS báo lãi trước thuế 138 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành 86% kế hoạch năm 2018

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MBS đạt 138,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – tăng 10,6 lần; lợi nhuận sau thuế 125,9 tỷ đồng – tăng 9,8 lần cùng kỳ 2017. So với...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều