Mất thị phần vào tay Grab, ComfortDelgro Savico Taxi chính thức phải giải thể

Savico đang sở hữu 40,03% vốn tại ComfortDelgro Savico Taxi. Tính đến ngày 31/12/2018, giá trị ghi sổ khoản đầu tư góp vốn vào ComfortDelgro Savico Taxi của Savico hơn 31,5...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều