Loading...

Masan Group hoàn tất phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho 5 tổ chức

Về cơ cấu vốn sau phát hành, tổng nợ của công ty mẹ Masan là 3.089 tỷ đồng, riêng giá trị trái phiếu là 3.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn điều lệ của...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều