Loading...

Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên

Đúng 8 giờ 30 sáng nay, 11.12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 2024, khai mạc phiên trọng thể tại Hà...

09:38
Cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc
Theo báo cáo, năm năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên được coi trọng.
Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai thực hiện đồng bộ dưới nhiều hình thức phong phú với hơn 36.312 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” thu hút hơn 5,7 triệu lượt hội viên...
Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.
Các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 1
Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được nguồn lực Xã hội để hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; thúc đẩy thanh niên chủ động, tích cực tham gia tổ chức Hội và hoạt động Hội.
Vận động thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Vận động hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh Tổ quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được chú trọng. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (tăng 13,56% so với đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 62,6%.
Trong nhiệm kỳ, cả nước phát triển mới trên 3,1 triệu hội viên.
09:36
Ngay sau đó, anh Lê Tường Lâm, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, đã trình bày tóm tắt Báo cáo của Uỷ ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VII trình Đại hội với chủ đề: Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh.
09:33
Tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh, bối cảnh và tình hình thanh niên 5 năm tới với nhiều thời cơ, thách thức đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
“Với bối cảnh đó, những thành công, hạn chế của giai đoạn 2014 - 2019, những kỳ vọng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được đại biểu Đại hội thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác hội và phong trào thanh niên Việt Nam 5 năm tới phát triển vững mạnh”, anh Phong nhấn mạnh đồng thời cho biết, tại Đại hội, đại biểu cũng sẽ tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín đối với thanh niên.
“Đại hội VIII của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh”, anh Phong kết thúc bài phát biểu khai mạc.
09:24
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên
Điểm lại những kết quả Hội Liên hiệp Thanh niên đã làm được, anh Phong khẳng định, những người làm công tác Hội, những thủ lĩnh thanh niên vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tổ chức Hội chúng ta phải nhanh chóng khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa.
“Những nhu cầu chính đáng của thanh niên vẫn đang chờ những giải pháp mới, hiệu quả của Hội để giúp sức, hỗ trợ. Những ý tưởng sáng tạo, những tâm huyết, tiềm năng trí tuệ của thanh niên vẫn đang chờ chúng ta tiếp cận, thúc đẩy, hiện thực hóa, góp sức cho quê hương, đất nước. Những trăn trở, suy tư trong đời sống thường ngày của thanh niên vẫn đang cần sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, định hướng của Hội trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của mỗi bạn trẻ”, anh Phong nói.
Đặc biệt, anh Phong nhấn mạnh, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, ước mơ chinh phục những tầm cao mới trong nghề nghiệp, trong cuộc sống vẫn luôn mạnh mẽ, dạt dào trong mỗi bạn thanh niên, đang tiếp tục chờ đón Hội khơi dậy, thúc đẩy, trợ sức.
09:20
Ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội của thanh niên
Anh Lê Quốc Phong cho biết, trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.
“Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở.
Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, anh Phong nói.
09:19
Tiếp đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong trân trọng giới thiệu các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các Mẹ Việt Nam anh hùng tới tham dự Đại hội.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
09:15
Trong bài phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhấn mạnh trong thời khắc trang trọng này, Đại biểu Đại hội, hội viên, thanh niên Việt Nam thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 2

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, phát biểu khai mạc Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

“Tư tưởng của Người mãi mãi là ngọn cờ, là nền tảng để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm tròn sứ mạng của mình vì Tổ quốc giàu mạnh, văn minh, vì sự phát triển của thanh niên Việt Nam”, anh Phong nói.
“Chúng ta xúc động, bồi hồi tưởng nhớ về các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh anh dũng, lao động kiên cường, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được học hành và phát triển; để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.
09:10
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội.
09:09
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội lên điều hành Đại hội và Đoàn Thư ký lên làm việc.
Đại hội cũng mời ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, tham gia Đoàn Chủ tịch.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 3
08:43
Sau khi Đại hội nghe lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc thiêng liêng, màn đồng diễn và những lời ca trên nền nhạc Đoàn vệ Quốc quân hùng tráng vang lên, mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 4

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 5
08:38
Sau lễ chào cờ nghiêm trang, những lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc thiêng liêng được cất lên trong không khí xúc động: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 6

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Ảnh Ngọc Thắng

08:32
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến vào hội trường dự phiên làm việc trọng thể của Đại hội.
08:30
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia để dự Đại hội.
08:22
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân đến dự Đại hội.
Trước đó, chiều qua, 10.12, ông Võ Văn Thưởng có buổi nói chuyện, thông tin về Đại hội Đảng sắp tới, thông tin về tình hình đất nước với các đại biểu thanh niên tham dự Đại hội.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

08:11
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đã tới Trung tâm Hội nghị quốc gia tham dự Đại hội. Thường trực Ban Bí thư đã tham quan không gian triển lãm Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong giới thiệu với ông Trần Quốc Vượng về triển lãm.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 8

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham quan triển lãm Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ảnh Ngọc Thắng

08:03
Từ rất sớm, các đại biểu thanh niên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có mặt tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia, chuẩn bị cho phiên trọng thể của Đại hội.
Một điểm đặc biệt của Đại hội năm nay là toàn bộ thông tin từ tài liệu hội nghị cho tới vị trí chỗ ngồi các đại biểu đều được thông báo qua ứng dụng dành riêng cho Đại hội. Đúng 8 giờ 30, phiên trọng thể của Đại hội sẽ chính thức khai mạc.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 9

Các đại biểu dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Trước khi chính thức diễn ra phiên trọng thể của Đại hội, sáng qua, 10.12, các đại biểu dự Đại hội đã hội quân ở Lăng Bác, báo công dâng Người, và chia làm 8 đoàn đi thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Chiều cùng ngày, Đại hội đã làm việc phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua Tờ trình về không sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ VII.
Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 10

1.000 địa biểu đến tham dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Ngoài 1.000 thanh niên ưu tú, Đại hội còn vinh dự được chào đón hơn 400 đại biểu khách mời gồm các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương.
Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện cựu cán bộ Hội; đại diện cán bộ Hội tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực...
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 11

Các đại biểu tiêu biểu đại diện cho thanh niên tham dự Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.
Đoàn Chủ tịch danh dự có 4 lãnh đạo Đảng, nhà nước gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 12

Đoàn Chủ tịch chính thức của Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn Chủ tịch chính thức gồm có 25 anh, chị, trong đó có 7 anh, chị đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, gồm:
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.
Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên , Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Anh Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn dạt dào, mạnh mẽ trong thanh niên - ảnh 13

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch còn có đại biểu thanh niên tiêu biểu trên một số lĩnh vực, như: anh Trần Xuân Bách, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, Tổng Thư ký Diễn đàn Trí thứ trẻ Việt Nam toàn cầu; chị Nguyễn Khánh Linh, Cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2019)...
Tin liên quanHãy đặt niềm tin vào người trẻNhững bức ảnh ‘Khi ta đang còn trẻ’ kể gì về người trẻ?Thủ tướng sẽ đối thoại với 1.000 thanh niên

>> Xem thêm: 

Khánh Linh lần đầu kể về cái Tết tủi thân trong bệnh viện - cú hích để nàng rich kid lớn lên và trưởng thành

Vì một cái Tết không khẩu nghiệp: Đến nhà nhau chơi là quý hóa lắm rồi, đừng mang thêm rổ câu hỏi 1000 năm như một nữa

Chở hoa tết về giữa phố

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều