Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Long An bổ nhiệm nhiều cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa phát hiện 121/450 lượt cán bộ của tỉnh Long An tại thời điểm , bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn.

Long An bổ nhiệm nhiều cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn - ảnh 1Nhiều cán bộ tại Long An được bổ nhiệm khi còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn
thanh tra Bộ Nội vụ vừa phát hiện 121/450 lượt cán bộ của tỉnh Long An tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn.
Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Long An trong giai đoạn từ ngày 1.1.2015 đến ngày 30.6.3017.
Theo kết luận, trong công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý còn 121/450 lượt cán bộ tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn như trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành. Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện một số nội dung trong quy trình bổ nhiệm.
Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, có trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết thời gian giữ chức vụ lần bổ nhiệm trước.
Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, trong giai đoạn thanh tra có 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương.
Trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An có 29 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm tiến hành thanh tra, các cơ quan đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với các trường hợp này.
Trước những tồn tại và hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức còn thiếu để bổ sung vào hồ sơ công chức, sớm có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng.
Hết thời hạn quy định, nếu công chức vẫn không đáp ứng thì không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo. Điều chuyển những trường hợp có chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác sang vị trí khác cho phù hợp.
Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu UBND tỉnh Long An tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định Pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức và việc quản lý hồ sơ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót...

Thu Hằng

>> Xem thêm: 

Tăng cường đảm bảo an toàn khu vực Trạm thu phí Liên Đầm (Lâm Đồng)

Lắng nghe từ “Dân vận khéo”

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 19 đến 21-11

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều