Loading...

Lợn nội dư thừa, vẫn nhập trên 3.263 tấn thịt lợn ngoại mỗi tháng

Vì sao thịt lợn trong nước không thiếu, thậm chí đã có thời điểm khốn đốn vì dư thừa, nhưng chúng ta vẫn phải nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều