Loading...

Lợi nhuận quý 3 của Đạm Phú Mỹ giảm 61% xuống 60 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM đạt 177 tỷ đồng LNTT giảm 73% so với cùng kỳ nhưng đã hoàn thành được 86% mục tiêu cả năm 2019.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều