Loading...

Lỗ hổng bảo mật Android mới tạo cơ hội cho mã độc lấy thông tin thiết bị một cách dễ dàng

Lỗ hổng bảo mật mới trên Android vừa được phát hiện có thể tạo điều kiện cho mã độc "qua mặt" vòng kiểm tra quyền hạn của ứng dụng và đánh cắp thông...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều