Loading...

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 16-20/12

CDC, BRR, VTT, MDN, HCM, BAX, SIV, VDL, ICN, CLX, CLH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 16-20/12 - ảnh 1

Ảnh minh họa.

CDC, BRR, VTT, MDN, HCM, BAX, SIV, VDL, ICN, CLX, CLH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Trang (mã TFC -HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã BCF -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã VSA -HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT -HNX) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (mã RTB -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET -HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cp (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG -UpCOM) trả cổ tức phần còn lại của năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã TSJ -UpCOM) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (mã BSA -UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 08/01/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 30/3/2020, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (mã BRR -UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (mã VTT -Đại chúng chưa niêm yết) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 56,8 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.680 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai (mã MDN -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 19/02/2020, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX -HNX) tạm ứng cổ tức đợt 01/2019 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 20/01/2020, Công ty Cổ phần SIVICO (mã SIV -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL -HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã ICN -UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (mã CLX -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH -HNX) tạm ứng cổ tức lần 01/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

>> Xem thêm: 

Dồn dập các vụ sáp nhập hàng chục tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất chip

Blog chứng khoán: Kỳ vọng với cơ sở bắt đầu giảm

Tâm lý chốt lời hiện đang dâng cao

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều