Loading...

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 16-20/12

CDC, BRR, VTT, MDN, HCM, BAX, SIV, VDL, ICN, CLX, CLH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 16-20/12 - ảnh 1

Ảnh minh họa.

CDC, BRR, VTT, MDN, HCM, BAX, SIV, VDL, ICN, CLX, CLH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Trang (mã TFC -HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã BCF -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã VSA -HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT -HNX) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (mã RTB -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET -HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cp (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG -UpCOM) trả cổ tức phần còn lại của năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã TSJ -UpCOM) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (mã BSA -UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 08/01/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 30/3/2020, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (mã BRR -UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (mã VTT -Đại chúng chưa niêm yết) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 56,8 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.680 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai (mã MDN -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 19/02/2020, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX -HNX) tạm ứng cổ tức đợt 01/2019 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 20/01/2020, Công ty Cổ phần SIVICO (mã SIV -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL -HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã ICN -UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (mã CLX -UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH -HNX) tạm ứng cổ tức lần 01/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019.

>> Xem thêm: 

Bắt mạch thị trường bất động sản 2020 theo quý

Dịch viêm phổi Vũ Hán đe doạ kinh tế Trung Quốc

Giá nhà hạng sang có thể lên 35.000 USD mỗi m2

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều