Loading...

Lên 'kịch bản' chặn hàng ngoại núp bóng hàng Việt Nam

Tăng nặng các hình thức phạt và răn đe để đảm bảo ngăn chặn các hàng hóa lấy danh nghĩa hàng hóa Việt Nam để xuất ra các thị trường khác.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều