Lại nóng chuyện Asanzo và ‘Made in Vietnam’

Cơ quan chức năng vẫn đang nợ doanh nghiệp, người tiêu dùng một văn bản pháp lý quy định rõ “thế nào là Made in Vietnam”.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều