Loading...

Kỳ vọng vào các hiệp định thương mại, Sợi Thế Kỷ đang nuôi nhiều mộng lớn

Chia sẻ tại buổi Analyst Meeting mới đây, Sợi Thế Kỷ cho biết chiến lược năm 2019 tiếp tục gia tăng tỷ trọng sợi tái chế, đồng thời phát triển sợi tính...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều