Kinh tế trưởng World Bank Việt Nam: Cơn bão đang phủ lên nền kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam thì đang có mặt trời chiếu sáng!

"Việt Nam đang có tính cạnh tranh cao hơn trên bình diện toàn cầu. Nền kinh tế cũng đang tăng trưởng ổn định", ông Jacques Morisser, Kinh tế trưởng World Bank tại...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều