Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, đề cương, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch không chồng chéo, trùng lặp với nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành khác. Ngoài ra, cần nêu rõ về chức năng của Khu du lịch Tam Đảo có đặc trưng là “Du lịch nghỉ dưỡng núi, nghỉ cuối tuần, sinh thái, hội nghị, hội thảo” như đã xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch gồm toàn bộ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (9/9 đơn vị hành chính), cần làm rõ các ranh giới của Vườn Quốc gia và ranh giới các phân vùng, phân khu chức năng của Rừng Quốc gia (vùng lõi, vùng đệm; phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu hành chính-dịch vụ).

Quy hoạch Tam Đảo phải đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tam Đảo. Các dự án đầu tư du lịch, khu du lịch sinh thái phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, tuân thủ Pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật liên quan.