Không phải các tập đoàn quốc doanh, đây mới là hệ thống doanh nghiệp lèo lái nền kinh tế Đức

Nếu Hàn Quốc có những tập đoàn gia đình trị hùng mạnh-Chaebolthì Đức cũng có những Mittelstand. Dù hầu hết những công ty này thuộc dạng vừa và nhỏ nhưng...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều