Khoản tiền thắng kiện 130 triệu USD từ Jacobs có lợi gì cho Núi Pháo?

Khoản bồi thường 130 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) từ Jacobs E&C Australia Pty Ltd được kỳ vọng sẽ giúp Masan Resources công ty mẹ của Công ty TNHH Khai...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều