Loading...

Khảo sát: Ông Biden thể hiện tốt hơn trong buổi tranh luận với ông Trump

Cứ 10 khán giả thì 6 người cho rằng ông Joe Biden đã thể hiện tốt hơn trong buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Trump.

TPO - Cứ 10 khán giả thì 6 người cho rằng ông Joe Biden đã thể hiện tốt hơn trong buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Trump.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều