Khá Bảnh, Phúc XO: Từ đại ca mạng xã hội đến vòng lao lý - ảnh 1