Loading...

[Infographic] - Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

Vừa qua, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. So với năm...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều