Indonesia đang làm gì để cạnh tranh với Việt Nam?

Theo một khảo sát riêng của Ngân hàng Thế giới về 33 công ty đã chuyển sản xuất từ ​​Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu: 23 trong số...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều