Loading...

Hệ thống cấp hàng tỷ lít nước cho New York mỗi ngày

Hệ thống cấp nước cho New York gồm 19 hồ chứa và ba hồ điều hòa với khoảng 2.200 tỷ lít nước phục vụ cho hơn 9 triệu người.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều