Loading...

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới

Vừa được hai tỷ phú Việt là Masan của ông Nguyễn Đăng Quang và Vietjet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuống tay 500 tỷ đồng trong đợt phát hành trái phiếu vừa...

Chứng khoán Bản Việt - VCSC (HoSE: VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2019 với trị giá lên tới 500 tỷ đồng.

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1 Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 3

Tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng dự kiến phát hành 500 tỷ trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ cho 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số lượng trái phiếu phát hành là 50.000 trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá10 triệu đồng/trái phiếu.

“Lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc vào tình hình hoạt động của VCSC và theo quyết định của Ban Tổng giám đốc nhưng tối đa bằng lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%/năm. Lãi suất thực tế được quy định cụ thể trên từng hợp đồng mua bán trái phiếu theo từng đối tượng khách hàng”, văn bản nêu rõ.

Về kế hoạch phát hành, VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng dự kiến chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 VCSC sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 8 - 9/2019 và đợt 2 phát hành 300 tỷ đồng vào tháng 11/2019 - 1/2020. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trên sẽ được sử dụng vào hoạt động tự doanh và cho vay margin. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm.

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1 Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 6

Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng nhấn mạnh, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động Kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn và tăng cường hiệu quả kinh doanh của công ty, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, giới hạn cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, cùng với các tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức tín dụng khá hạn chế.

Chính vì vậy, theo Bản Việt, nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty, việc phát hành trái phiếu sẽ là phương án tốt nhất để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong điều kiện hiện tại của VCSC.

Trước đó, công ty chứng khoán Bản Việt của và Nguyễn Thanh Phương cũng đã phát hành thành công 50.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế cùng trong khoảng 6-8,2%/năm, kì hạn 2 năm.

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1 Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 9

Bà Nguyễn Thanh Phượng

Kết quả, các nhà đầu tư trong nước mua 490 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt.

Nổi bật trong đó là Công ty CP Hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã đầu tư 350 tỷ đồng để mua 70% lượng trái phiếu phát hành, còn Công ty CP Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng đầu tư 37 tỷ đồng để sở hữu 7% lượng trái phiếu phát hành.

Gần đây, Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng trở thành cổ đông lớn thứ tư của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (SCR). VCSC đã chi khoảng 152 tỷ đồng cho thương vụ mua 19 triệu cổ phiếu SCR, tương ứng 5,6% số lượng cổ phần đang lưu hành

Doanh thu và lợi nhuận đi lùi vì mảng môi giới sụt giảm

Mới đây, công ty chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu hoạt động sụt giảm 11% so với cùng kỳ và đạt gần 406 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của VCSC, hoạt động môi giới của công ty ghi nhận chỉ 121 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước do Thị trường chứng khoán giai đoạn này trầm lắng, giá trị giao dịch giảm mạnh so với cùng kỳ (-40%).

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1 Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 12

Lãi từ các khoản chu vay và phải thu của VCSC cũng giảm 19% xuống 77,4 tỷ đồng. Tư vấn đầu tư chứng khoán giảm 6,5%, mang về 2,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên thành 185 tỷ đồng do công ty đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư. Lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh hơn gấn 2 lần cùng kỳ và mang về cho doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phương hơn 180 tỷ đồng.

Hoạt động khác và hoạt động tư vấn tài chính lần lượt tăg trưởng 41% và 17% lãi trong kỳ.

Kỳ này, chi phí hoạt động và chi phí quản lý đều tăng mạnh 35% và 99,7%, trong khi chi phí tài chính giảm 51%. Kết quả, lợi nhuận của doanh nghiệp bà Nguyễn Thanh Phượng báo lãi 171 tỷ đồng trước thuế và gần 140 tỷ đồng sau thuế, sụt giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 772,8 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận trước thuế gần 420 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, giảm 35% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Năm 2019, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 1.653 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự tính 850 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và 16% so với con số thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được đặt ra 680 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng VCSC đã thực hiện được 50% kế hoạch mục tiêu của năm 2019.

Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1 Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 1Hai tỷ phú Việt xuống tay trăm tỷ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tính thương vụ mới - ảnh 15

Trong năm 2018, Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng ghi nhận sự bứt phá kỷ lục, với doanh thu hơn 1,82 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 820 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt của bà Phượng thậm chí còn bất ngờ vươn lên vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong quý IV/2018 với 17,04% thị phần, vượt qua Chứng khoán Sài Gòn (SSI) của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng (SSI 15%).

Tính đến hết quý II/2019, tổng tài sản của VCSC đạt 6.187 tỷ đồng, giảm 5% xuống 6.187 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 52% xuống 546,6 tỷ đồng. Khoản mục FVTPL tăng từ 425,3 tỷ đồng lên thành gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang cầm lượng cổ phiếu SCR trị giá 138,5 tỷ đồng, 174,8 tỷ đồng cổ phiếu KDH, 84,7 tỷ đồng cổ phiếu HPG, 95,5 tỷ đồng cổ phiếu VNM.

Các khoản cho vay tăng từ 2.791,6 tỷ đồng lên thành 3.013,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm nhẹ từ mức 3.643 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.498 tỷ cuối tháng 6/2019. Nợ phải trả 2.689 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm tới 77% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Trong đó, vay ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng, tăng so với 985 tỷ đầu năm.

>> Xem thêm: 

Vietcombank ra mắt tính năng thông báo số dư OTT Alert

Sacombank góp thêm 500 triệu đồng chống Covid-19 và hạn mặn

Nghệ sĩ tăng thanh toán trực tuyến mùa dịch

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều