Loading...

Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở

Mỗi sở tại các địa phương sẽ có 3 Phó Giám đốc nhưng riêng Hà Nội và TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 vị trí.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 cơ cấu tổ chức của sở. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của sở gồm: Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, gồm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và TP.HCM; tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc Sở được áp dụng theo quy định tại mục (2) nêu trên. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Tiêu chí thành lập Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở (Chi cục) gồm:

a- Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của Pháp luật chuyên ngành;

b- Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực;

c- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở gồm: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Chi cục; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

Nghị định quy định bình quân mỗi Sở có 3 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng Sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội và TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Nghị định cũng bổ sung quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. Cụ thể, phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và TP.HCM có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trường phòng.

Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và TP.HCM có từ 10-14 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có từ 9-14 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8-14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Phòng thuộc Sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Về số lượng Phó Chánh Thanh tra Sở, Nghị định nêu rõ: Thanh tra Sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Chánh Thanh tra; Thanh tra Sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chánh Thanh tra.

Số lượng Phó Chánh Văn phòng Sở được thực hiện như quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Về số lượng Phó Chi cục thuộc Sở, Nghị định quy định: Chi cục có từ 1-3 phòng và tương đương được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thuộc Sở, phòng có dưới 7 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 7 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở - ảnh 1 Gắn công tác nhân sự với các quy định mới về tổ chức bộ máy

VTV.vn - Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh cần lưu ý tới các quy định mới để làm tốt công tác nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở - ảnh 2

>> Xem thêm: 

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam

Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII cần trách nhiệm, tránh hình thức

Thủ tướng: Chính phủ sẽ làm hết sức mình, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều