Hà Nội triển khai việc đăng tải và khai thác dữ liệu thủ tục hành chính

Hà Nội triển khai việc đăng tải và khai thác dữ liệu thủ tục hành chính - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố nhập, đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của thành phố phục vụ cho việc công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định...

HP

>> Xem thêm: 

Năm đầu làm dâu, bị mẹ chồng ghét bỏ vì gia đình bên ngoại không sang chúc Tết

Hơn 20 năm sống chung chẳng mấy khi chồng đến thăm bố mẹ tôi

Chồng khiến tôi sợ hãi dù không hề đánh đập

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều